STT

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke stichting. STT is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). STT wordt gefinancierd uit bijdragen van overheid en bedrijfsleven en voert al bijna 50 jaar brede toekomstverkenningen uit (domeinoverstijgend en interdisciplinair) op het snijvlak van technologie en samenleving.

Toekomstverkenningen

STT kijkt ver vooruit. De horizon van onze verkenningen ligt op 20 jaar en verder. Onze verkenningen zijn altijd interdisciplinair. We gaan over de grenzen van sectoren en domeinen heen op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijke invloeden hiervan op de maatschappij. Ook willen we bijdragen aan oplossingen voor ‘grand challenges’. STT behaalde in de afgelopen decennia al mooie resultaten. De resultaten van een verkenning nemen we op in een publicatie.

Onze werkwijze

De toekomstbeelden ontstaan niet door alleen desk research, maar ook, of misschien wel juist, door het bijeenbrengen van honderden stakeholders, experts en creatieve geesten. Onze unieke werkwijze helpt overheden, bedrijven, wetenschappers en burgers om over grenzen heen te kijken en zo hun horizon te verbreden en meer toekomstgericht te denken. Wij helpen de deelnemers aan onze verkenningen ‘out of the box’ te denken.

Verankering

Door de participatieve benadering en de betrokkenheid van veel personen en organisaties, leggen wij gaandeweg de basis voor verankering en voor vervolgactiviteiten van onze verkenningen. Daarbij kan het gaan om onderzoeksprogramma’s, maar ook om de realisatie van instituties die kunnen bijdragen aan de invulling van bepaalde toekomstbeelden, onderzoeksprogramma’s of curriculumontwikkeling.