Menu Sluiten

Projecten

Projects Patrick van der Duin 2001-2022

 1. Horizonscan (2022)
  •  ‘Bestemming 2050?! Over de wisselwerking tussen technologie en SDG’s’, Patrick van der Duin, Hans Stavleu & Eva Helmond (red.), Den Haag: STT
 2. Technologie (2022). ‘TechAgenda. Technologische ontwikkelingen met impact op Recht, Veiligheid en Migratie’, lid klankborggroep, reviewer, mede-onderzoeker. 
 3. Cross-innovation for Rijkswaterstaat (2021): 
  • ‘Innovatief recyclen. Kansrijke onderwerpen uit diverse sectoren voor Rijkswaterstaat’, Patrick van der Duin, Hans Stavleu & René Hartman, Den Haag: STT
 4. Post-corona scenario’s (2020)
  • ‘Vier keer Nederland normaal. Vier scenario’s over Nederland na de crisis’, Patrick van der Duin, Jan Nekkers, Hans Stavleu, Ewald Breunesse, Joop de Vries, Freija van Duijne, Michiel de Vries & Jeroen Toet, Den Haag: STT   
 5. On ‘the future of mobility’ for the Ministry of Infrastructure and Watermanagement (2020):
  • ‘Meer grip op de toekomst. Een verkenning van technologieën en maatschappelijke trends voor innovatiebeleid in mobiliteit’, Patrick van der Duin, Vincent Marchau & Roland Ortt, Den Haag: STT
 6. Strategic design for Fontys (2019):
  • ‘Handreikingen om toekomstonderzoek en het strategieproces met elkaar te verbinden’, Patrick van der Duin & Hans Stavleu, Den Haag: STT/Curiozy
 7. Nationale Toekomstmonitor (2019)
  • ‘Nationale Toekomstmonitor 2019. Hoe kijken Nederlanders naar technologie en de toekomst?’, Patrick van der Duin, Dhoya Snijders & Paul Lodder, Den Haag: STT
  • Van der Duin, P.A., P. Lodder and D. Snijders (2020). Dutch Doubts and Desires. Monitoring citizen opinions on future and technology, Futures, 124, pp.2-12. 
 8. Scenario-workshops for Regie-Orgaan SIA (2019)
 9. Scenario’s for Fontys (2018):
  • ‘Fontys: van snijlijnen naar raakvlakken. Synthese van zes strategsiche workshops’, Patrick van der Duin & Hans Stavleu, Den Haag: STT/Curiozy 
 10. Evaluatie scenario’s voor gemeente Westland en Provincie Zuid-Holland (2018):
  • Evaluatie ‘Eindverslag scenario’s en opgaven t.b.v. Integrale gebiedsuitwerking Greenport 3.0’
 11. Scenario’s  voor de Onderwijsraad (2017):
  • Patrick van der Duin & Hans Stavleu (2017), Naar nieuwe comfortzones. Toekomstscenario’s voor ons onderwijs. Den Haag: STT/Curiozy
 12. Toekomstonderzoek bij infrabeheerders (project Next Generation Infrastructure II) (2016-107):
  • Van der Duin, P.A. & A. Ligtvoet (2019). Lines into the future. Exploring how Dutch infrastructure providers organize and manage their foresight processes. Futures, Vol.105, pp.187-198 
  • Duin, P.A. van der & A. Ligtvoet (2019). Defending the Delta: Practices of foresight at Dutch infrastructure providers, pp.71-90. In: Futures thinking and organizational policy. Case studies for managing rapid change in technology, globalization and workforce diversity, edited by D.A. Schreiber and Z. L Berge, Cham: Palgrave Macmillan
  • Patrick van der Duin & Andreas Ligtvoet (2016). ´Wetenschappelijke reflectie op het ‘Zelfportret infrabeheerders’’, Delft: NGInfra
  • Patrick van der Duin & Andreas Ligtvoet (2016), ‘Rapport Zelfportret toekomstonderzoek bij infrabeheerders’, Delft: NGINFra 
 13. KARIM-project (Knowledge Acceleration and Responsible Innovation Meta-network) (2014-2015):
  • Contributed to report:  ‘Responsible innovation in the context of the KARIM-project. A Guiding Document for SME and Policy-Makers’.
 14. INTERREG IVC PROJECT: “Promoting Cross-Innovation in European Cities and Regions” (with Amsterdam Economic Board) (2011-2014):
  • Duin, P.A. van der & M. Shulmeister (2014). Developing local policies for initiating and implementing creative-sector based cross-innovations: Findings from the Amsterdam-region, KIE-conference, Riga, Letland, July 2014; published in: Creativity in Business, edited by F.K. Reisman, published by KIE Conference Book Series, pp. 212-225
 15. Agentschap.nl-project: ‘A designerly approach to networked innovation’ (2009-2014): 
  • Bacco, F. & P.A. van der Duin (2010). How to apply open innovation in a closed environment. The case of the Dutch Defense Intelligence and Security Service, IAMOT-conference, March 2010, Cairo, Egypt
  • Duin, P.A. van der (2010). Exploring managerial aspects of innovation systems. Assessing the ‘Functions of innovation systems’-approach and the Cyclic Innovation Model, ERSCPEMSU-conference, October 25-28 2010, Delft, the Netherlands
  • Kamp, L.M. and P.A. van der Duin (2011). Analysing the wind turbine systems in the Netherlands and in Denmark using the Cyclic Innovation Model. International Journal of Engineering Management and Economics, Vol.2, Issue 1
  • Duin, P.A. van der, M. Kleinsmann & R. Valkenburg (2014). Exploring a design driven approach as a way to enable networked innovation: synthesis and future research, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol.11, No.1, pp.1440007(1-10)
 16. Scenarios on ‘vitalisity’ for  Leyden Academy (2012/2013)
  • Futures of vitality. A trend-analysis and scenario-analysis (May 2013).
 17. Scenarios for Scenario-project for Canon-Océ (2012):
  • Trend-analysis for Océ Research
  • Océ Future Scenarios
  • Options for increasing the future awareness of Océ Research
 18. ‘Trend-analyse voor de NS. Een doorkijkje naar 2020-2040’, met Jaap Huibers, 2010 
 19. ‘Evaluatie WINN’, een evaluatie van het waterinnovatieprogramma van het RWS
  • ‘Innoveren in de praktijk. Een evaluatie van het WINN-project van Rijkswaterstaat’
  • Duin, P.A. van der & H. Hermeler (2014). Innovating in a government context: an evaluation of a Dutch water program using the Cyclic Innovation Model, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol.11, No.3, pp.144008(1-22)
  • Duin, P.A. van der, M. Sule & W. Bruggeman (2011). Deltas for the future. Lessons learned in a water innovation programme. Irrigation and Drainage, 60 (Suppl.1), pp.122-128
 20. Scenarios for the Ministry of VROM on the future of spatial planning (2010): 
  • Rijkens-Klomp, N., M. van Lieshout, E. Rijshouwer & P.A. van der Duin (2010). Ruimte voor de toekomst. Een toekomstverkenning voor VROM. Antwerpen: Pantopicon
 21. ‘Vele wegen leiden naar Rome. Over toekomstverkenning en  organisatieverandering bij de Nederlandse rijksdienst’, Patrick van der Duin, Jan Dirven, Cornelius Hazeu, Erik van de Linde & Paul Rademaker
  • Duin, P.A. van der, J. Dirven, C. Hazeu, E. van de Linde & P. Rademaker (2010), On the use of futures research for organizational change in Dutch government Ministries, Futures, Vol.42, Number 4, pp.23-36
 22. Scenarios on watermanagement with Deltares and Rijkswaterstaat (2009-2010):
  • Wolters, H., W. Bruggeman, J. Icke, S. Karstens, B. van der Veen, M. Eberveld, W. Oosterberg, J. Timmerman & P.A. van der Duin (2009). Scenariomethoden voor waterbeheer, bodembeheer en ruimtelijke inrichting (Scenariomethods for watermanagement, management of soil, and spatial organization), Utrecht/Lelystad: Deltares/Rijkswaterstaat
 23. Foresight at Dutch national departments, with Alares Consultancy (2007-2008):
  • Regeren is vooruitzien. Een exploratief onderzoek naar het gebruik van van toekomstverkenningen in strategie- strategie- en beleidsvormingsprocessen van ministeries’, Patrick van der Duin, Harry Kotey, Eelco Vreeling en Robert van Oirschot, Den Haag: Alares
  • Duin, P.A. van der, R. van Oirschot, H. Kotey & E. Vreeling. (2009). To govern is to foresee. An exploratory study into the relationship between futures research and strategy and policy processes at Dutch Ministries, Futures, Vol.41, pp.607-618
 24. Project “ICT‐driven models of eGovernment for the EU in 2020” carried out by TNO, TU Delft and DTI in 2006 and commissioned by the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) (2007-2008):
  • Frissen, V., J. Millard, N. Huijboom, J. Svava Iversen, L. Kool, B. Kotterink, M. van Lieshout, M. Van Staden & P.A. van der Duin (2007). The future of eGovernment. An exploration of ICT-driven models of eGovernment for the EU in 2020. Sevile: JRC/IPTS, September 2007 
  • Duin, P.A. van der & N. Huijboom (2008). The futures of EU-based eGovernment: a scenario-based exploration, paper gepresenteerd op de HICSS – 41 conferentie op Hawaii, U.S.A.
 25. eGovRTD2020-project: scenarios on the future of eGovernment (2006-2007):
  • Janssen, M., P. van der Duin, T. Monasso, M. Bicking & M. Wimmer (2006). Deliverable 2.1: Scenarios report (including regional workshops report), eGovRTD2020-consortium, project funded by the European Community, IST-Program
  • Janssen, M., P.A. van der Duin, R. Wagenaar, M. Bicking, M. Wimmer, S. Dawes & R. Petrauskas (2007). Scenario building for E-Government in 2020: Consolidating the results from regional workshops, paper gepresenteerd tijdens de HICSS-40 conferentie in Hawaii, U.S.A., 3-6 januari 2007
  • Janssen, M. A. Huizer, P.A. van der Duin & R.W. Wagenaar (2007). The results of a scenario building and road mapping workshop for e-Government in 2020, paper presented at the 7th European Conference on e-Government, Den Haag, 21-22 June 2007
 • Kar, E. van de & P.A. van der Duin (2004). Dealing with Uncertainties in Building Scenarios for the Development of Mobile Services; In: Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences; IEEE Computer Society; 5-8 January Big Island, Hawaii. ISBN 0-7695-2056-1; 11 pages
 1. ISI-Consortium: developing future scenarios for insurance consultants (2004-2007):
  • Boekhoudt, P., H. ter Doest, & P.A. van der Duin, (2004). ISI Innovatiescenario’s (ISI Innovatiescenario’s). Enschede: Telematica Instituut, ISI project deliverable 1.4.1d 
  • Bouwman, H., H. ter Doest & P.A. van der Duin (2009). Developing new business models for intermediaries in the insurance sector, International Journal of Management Practice, Vol.3, No.3, pp.263-276
 2. MOBUS scenario-project on the insurance-industry with the Telematica-institute (2001-2002):
 • Hille, S.C., F. Ebeling, G. van den Eijkel, P. Porskamp & P.A. van der Duin (2001). MOBUS uncertainties, scenarios and use-cases. Enschede: Telematics Institute, MOBUS project deliverable 2/3
 • Ebeling, F., P.A. van der Duin & E. van de Kar (2002). Scenarios for mobile services in 2005. (in Dutch), Informatie & Informatiebeleid, 2002, No.1, pp.32-39 
 1. Imagine21 (part of ESPRIT-IT-programme; project No.28.732) (1999-2001): Emerging software technologies for telecommunications service forecasting in the 21st century:
 • Deliverable 1.1.1 Definition of a service model
 • Deliverable 1.1.2 Definition of a user model
 • Deliverable 1.1.3 Definition of a market and environment model
 • Deliverable 2.2.2 Scenarios for Imagine21
 • Duin, P.A. van der, P. Kandelaars & Raymond Kok (2000). Just Imagine – A marriage between forecasting and scenarios. Scenario & Strategy Planning, October 2000, Vol.2, Issue 4, pp.8-11