Publicaties

Nederlandstalige boeken
Nederlandstalige boeken


P.A. van der Duin en D. Snijders (2018) (red.). Met de kennis van morgen. Toekomstverkennen voor de overheid. Amsterdam: Amsterdam University Press
Duin, P.A. van der (red). (2018). Perspectieven op de toekomst. Toekomstverkennen door Fontys ACI. Tilburg: Fontys ACI
Patrick van der Duin & Hans Stavleu (2017), Naar nieuwe comfortzones.Toekomstscenario's voor ons onderwijs. Den Haag: STT/Curiozy

Patrick van der Duin (red.) (2012), Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken. Assen: Uitgeverij Van Gorcum
Patrick van der Duin, R, de Graaf & T. Langeler (2009), Innovatie uit de polder? Hoe Nederland kan vernieuwen, Amsterdam: Uitgeverij Business Contact, April 2009
Patrick van der Duin, Robert van Oirschot, Harry Kotey & Eelco Vreeling (2009), Regeren is vooruitzien. Een exploratief onderzoek naar het gebruik van toekomstverkenningen in strategie- en beleidsprocessen, Amstelveen: Lenthe Publishers

Patrick van der Duin, Elke den Ouden, Rob de Graaf, Bert van Haastrecht, Marlies de Koning & Ton Langeler (ed.) (2007), Goed nieuws uit Nederland. Vijftig inspirerende innovaties, Delft: PDMA-NL: PDMA-NL
Patrick van der Duin (2007), Tegen de geschiedenis. Pleidooi voor een toekomstgerichte samenleving, Delft: Eburon Academic Publishers
P.A. van der Duin, C.A. Hazeu, P. Rademaker & I.J Schoonenboom (ed.) (2004), Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces. Amsterdam: Amsterdam University Press