Menu Sluiten

Lezingen

Presentaties/gastcolleges/workshops/webinars 2006-2022

2023

 • Gastcollege voor Hogeschool Rotterdam over toekomstverkennen (15/3)
 • Lezing/workshop over foresight voor Technopolis (17/5)

2022

 • Voor gemeente Rotterdam over Toekomstonderzoek (methodieken) (20/1)
 • Introductiecollege Toekomstonderzoek voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (26/1)
 • Voor gemeente Rotterdam over Toekomstonderzoek (praktijken) (3/2)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor IKS van JenV (3/3)
 • Gastcollege voor de Hogeschool Rotterdam over scenario’s (8/3)
 • Lezing voor JenV over methoden en technieken van toekomstonderzoek (9/3)
 • Voor gemeente Rotterdam over koppeling toekomstonderzoek met strategie (10/3)
 • Lezing voor JenV over de praktijken van toekomstonderzoek (17/3)
 • Workshop toekomstdenken/scenario’s voor UvA Communicatiepodium, voor communicatieprofessionals van de UvA (17/3)
 • Lezing voor JenV over toekomstonderzoek en strategie (28/3)
 • Lezing voor Hogeschool Vives over technologie en horizonscanning (29/3)
 • Lezing voor DAS over scenario’s (31/3)
 • Introductiecollege toekomstonderzoek voor JenV, video-opname (31/3)

2021

 • Webinar voor I&W over rapport ‘Grip op de toekomst’ (2/2)
 • Videoboodschap voor de gemeente Arnhem (3/2) 
 • Eindpresentatie project RWS ‘Innovatief recyclen’ (8/3)
 • Gastcollege voor MOSHE over innovatiemanagement (9/3) 
 • Gastcollege voor Hogeschool Rotterdam over strategie en toekomst (11/3)
 • Gastcollege voor Nyenrode University over toekomstonderzoek en innovatie voor de opleiding Business Process and Technology (16/4) 
 • Expertdialoog/presentatie met studenten en onderzoekers Industrial Design, TU Eindhoven (23/4)
 • Paper presentatie (digitaal) over een Futures-artikel voor Aarhus University (1/7)
 • Voor ministerie van SZW over innovatiemanagement en toekomstonderzoek (20/7)
 • Keynote voor het Verbindingsfestival in Zwolle over de slimme stad (30/9)
 • College over toekomstonderzoek (1) voor Erasmus Academy (6/10)
 • Presentatie voor OECD Government Foresight Community over toekomstonderzoek bij Nederlandse adviesraden en planbureaus (11/10)
 • Gastcollege voor TU Delft MOSHE over innovatiemanagement (12/10)
 • College over toekomstonderzoek (2) voor Erasmus Academy (20/10)
 • Lezing voor APG Summer Course over scenario’s (1/11)
 • Voor EZ&K samen met Roland Ortt (TU Delft) over de TechnologieMonitor (13/12)
 • Lezing voor gemeente Rotterdam over toekomstonderzoek (16/12)

2020

 • Voor de Belastingdienst I&S over toekomst en beleid (28/1) 
 • Tijdens de bijeenkomst van KIC en J&V over ‘kennisinstellingen en technologieverkenningen’ over het werkprogramma van STT (10/2) 
 • Reviewer tijdens bijeenkomst Verkenning bevolking 2050, o.a. met SCP, PBL, CPB (13/2)
 • Presentatie over de post-corona-scenario’s voor Studium Generale TU Delft (28/5)
 • Presentatie over STT’s post-corona-scenario’s voor de mid-way conference van het Erasmus+ programma ‘Foresight’ (5/6) 
 • Presentatie over economie in 2050 en post-corona-scenario’s voor FAN (11/6)
 • Lezing over post-corona-scenario’s voor de Energy Reinvented Community (15/6) 
 • Lezing over post-corona-scenario’s voor YoungSTT (16/6)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor Jonge Geesten (19/6) 
 • Lezing over technologie-ontwikkeling voor OV Westpoort (7/7)
 • Lezing over foresight voor de Europese Rekenkamer (10/7) 
 • Lezing en workshop over post-Covid scenario’s voor Kon. Marechaussee (2/9) 
 • Lezing over post-corona scenario’s voor seniorenkring KIVI (14/9)
 • Lezing over rapport I&W bij I&W (28/9)
 • Bijdrage aan talkshow van Cisco over digitale transformatie (3/11) 
 • Lezing voor Nationale Nederlanden over post-COVID-scenario’s (18/11) 

2019

 • Presentatie over STT en ‘Met de kennis van morgen’ voor Samenwerking Technologie Verkenning (14/1)  
 • Lezing/gastcollege over innovatie bij KMBS MBA Food Management in Kiev (19/1)
 • Lezing over ‘breakthrough technologies’ en agro-food in Kiev (19/1) 
 • Lezing over toekomst van leren voor ‘Frisse Blikken’ (4/2)
 • Lezing voor ‘Levende Talen’, sectie Nederlands, over scenario’s (9/2)
 • Gastcollege over scenario’s en innovatie voor vak CleanTech Business Study van de TU Delft (11/3)
 • Presentatie over technologie op het congres ‘Future Technology’ bij de Hanze Hogeschool (25/4)
 • Presentatie over ‘Met de kennis van morgen’ voor KIVI-kring Wassenaar (13/5)
 • Lezing over toekomstverkennen voor Ardis (15/5)
 • Presentatie over toekomst van energie voor themakring ‘Duurzaam’ van D66 (18/5)
 • Lezing voor Sociëteit Non Plus Extra over technologie en toekomst (5/9)
 • Lezing voor SCP over scenario’s (9/9)
 • Lezing voor BZK over toekomst van economie (19/9)
 • Lezing voor I&W over early warning en toekomst (24/9)
 • Lezing in Kopenhagen voor studenten ‘Psychology of Time course’ (1/10)
 • Lezing in Kopenhagen voor research-studenten ‘Futurization of Thinking and Behavior’ (1/10) 
 • Lezing voor Rotary Zoetermeer over dilemma’s en de toekomst (11/11) 
 • Lezing en deelnemer debat ‘Science and religion’ bij Veritas Forum, TU Eindhoven (11/12)

2018

 • Over toekomstscenario’s voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ‘Archeologie’ (18/1)
 • Over toekomstverkennen bij infrabeheerders voor NGInfra (12/2)  
 • Gastcollege voor TU Delft over duurzaam ondernemerschap en scenario’s (12/3) 
 • Lezing over toekomstonderzoek voor congres Synergy van de Radboud Universiteit (13/3) 
 • Lezing over de toekomst van energie voor ‘Dutch Power’-event ‘Gezonde Energietransitie’ (15/3) 
 • Lezing met Dhoya Snijders over toekomstonderzoek voor OostNL (19/3) 
 • College over strategie en toekomstonderzoek voor module Strategie voor MOSHE van de TU Delft (10/4)
 • Lezing over toekomst, techniek en utopieën voor PaasCongres (18/5)
 • Lezing over de snelheid van technologische ontwikkeling voor het ‘critical friends’-diner van de Haagse Hogeschool (24/5) 
 • Lezing over boek over toekomstverkenningen en adviesraden en publieke kennisinstellingen voor Strategieberaad Rijksbreed (21/6) 
 • Lezing over toekomstonderzoek voor TNO (30/8)
 • Lezing over toekomst van leren in het onderwijsmuseum in Dordrecht (5/9)
 • Gastcollege over innovatie op de TU Delft (12/9)
 • Lezing over toekomst van onderwijs in onderwijsmuseum in Dordrecht voor finissage tentoonstelling ‘School van de toekomst’ (21/9) 
 • Lezing over technologie voor symposium ‘Een kleine Haagse geschiedenis van een toekomst; 100 jaar nieuwe Haagse school’ (26/9)
 • Lezing over trendonderzoek voor SLO (11/10)
 • Lezing over toekomst van leren op NRC Live (11/10)
 • Lezing over scenario’s voor opleiding van BuZa (30/10)
 • Lezing over scenario’s voor opleiding van BuZa (1/11)
 • Lezing over doorbraak-technologieën in de agro-foodsector voor het ‘CGIAR Foresight Event’ in Seattle (13/11)
 • Lezing over innovatie voor de Belastingdienst (15/11) 
 • Masterclass toekomstscenario’s op ‘What’s next?!’, innovatiecongres Ministerie J&V (20/11)
 • Masterclass innovatiemanagement op ‘What’s next?!’, innovatiecongres Ministerie J&V (20/11)
 • Lezing over de toekomst van leren op de docentendag van de Betonvereniging (301/1)

2017

 • Voor KIVI seniorenkring Den Haag (9/1)
 • Voor Gorenje Academy over trends, scenario’s en innovatie (15/3)
 • Voor Lislokaal, Rotterdam over kijken naar de toekomst (19/3)
 • Lezing voor OCW over STT en toekomstonderzoek (23/3)
 • Lezing voor trainees gemeente Den Haag over toekomst (24/3)
 • Voor Logeion over toekomstscenario’s (30/3)
 • Voor onderzoekers faculteit Scheikunde van de TU Eindhoven over kijken naar de toekomst (12/4) 
 • Lezing voor lectoren Fontys domein Technologie & Innovatie over scenario’s (18/4) 
 • Over organisational foresight voor School voor Toekomstverkennen (12/5)
 • Lezing over STT voor Ministerie van Buitenlandse Zaken (15/5)
 • Lezing over toekomstonderzoek in Pakhuis de Zwijger (31/5)
 • Lezing over scenario-denken voor jaarcongres Logeion (1/6)
 • Lezing over scenario’s voor I&M (14/6)
 • Gastcollege bij de UvA voor het vak Duurzame Dynamiek over toekomstonderzoek (22/6)
 • Lezing over toekomstkunde voor Futurefest (23/6)
 • Lezing over toekomstvisies voor de Pioniers van de provincie Noord-Brabant (27/6)
 • Lezing over toekomstverkennen voor SieZo, secretaressen-netwerk TU Delft (18/8) 
 • Lezing voor Large Farm Management Conference 4.0, ‘Disruptive futures? Promising technologies for agriculture in different scenarios’, Kiev, Oekraïne  
 • Gastcollege voor studenten KABK in Den Haag over toekomstonderzoek (20/9)
 • Lezing ‘Filosofie van de toekomst’ voor Studium Generale van de TU Delft (3/10)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor DAIR (1/11)
 • Inleiding film ‘Children of men’ voor het Leids Filmfestival (5/11)
 • Presentatie over de toekomst van landbouw en voedsel voor de masterclass Future Food Systems van Fontys en de HAS (21/11)
 • Gastcollege voor studenten Hogeschool Rotterdam (deeltijd-)minor Strategie en Innovatie (13/12) 
 • Lezing voor Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken over toekomstonderzoek tijdens hun kennismiddag december 2017 (14/12)

2016

 • Lezing over ‘1984’ voor de TU Delft/SG (10/1) 
 • Lezing over trends voor masterclass Professional Future Strategist bij Nyenrode (4/2)
 • Lezing over trends voor trainees gemeente Den Haag (5/2)
 • Lezing/workshop over scenario’s voor Congres NG Infra 2016 (26/5)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor Landelijk Domein Economie (2/6)
 • Lezing over science fiction en technologie voor CHIFtalk 2016 (2/6)
 • Lezing over foresight voor 3ME (9/6)
 • Lezing over innovatie voor diner pensant I-strategie voor EZ (28/6)
 • Lezing over toekomst voor De Opbouw (16/9)
 • Lezing over trends voor Nyenrode (21/9) 
 • Lezing over Big Data voor UWV (6/10)
 • Lezing over toekomst en innovatie voor UWV (15/12)
 • Voor MOT2421 over foresight (27/5 en 30/5)
 • Voor Future Planet Studies van de UvA (21/6)

2015

 • Lezing over corporate foresight voor T-Mobile (8/1) 
 • Lezing over toekomst en infrastructuur voor InfraTech (21/1)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor Rotary Rijswijk (28/1)
 • Lezing over de Horizonscan 2050 voor Singaporees bezoek aan STT (2/2)
 • Lezing over toekomstonderzoek bij het Trendnetwerk (9/4) 
 • Lezing over toekomstonderzoek voor jaarcongres EICPC (16/4)
 • Lezing over organizational foresight voor School voor Toekomstverkenningen (24/4)
 • Lezing over foresight voor Gorenje (6/5)
 • Inleiding/lezing over Metropolis voor Holland Festival (31/5)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor MN-congres Langer leven (5/6)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor YoungSTT (12/9)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor Nacht van Kunst & Kennis (19/9)
 • Lezing over toekomstonderzoek en innovatie voor Belevenissessie Nyenrode (22/9)
 • Lezing over Back to the Future II voor TU Delft Sport & Cultuur (21/10)
 • Lezing over toekomstverkennen in het privaat domein voor Winterschool STT (7/12)
 • Over foresight voor MoT (1 en 5 juni)
 • Over anatomie van trends voor Masterclass Professional Strategist bij Nyenrode (8/12)

2014

 • Lezing over futurologie voor Zzondag ‘Proof of a promise’ (23/2) 
 • Lezing ‘ICT en toekomst’ voor Kennis Instituut Mobiliteit (1/4)
 • Presentatie over huidige stand van zaken toekomstonderzoek bij NTV (4/4)
 • Lezing over toekomstonderzoek bij Lumen Delft i.h.k.v. ‘Cinema Futura’ (12/4) 
 • Lezing over technologie en innovatie voor de Young KIVI (13/6) 
 • Lezing over futurologie en toekomstonderzoek voor het Van Crombrugghe’s Genootschap in Gent (21/10)
 • Lezing voor Robeco over innovatie en toekomstonderzoek (29/10)
 • Lezing voor KPN CuMa over scenario’s (21/11)
 • Lezing voor STT Academy over toekomstonderzoek (24/11)
 • Lezing voor Google over innovatie en toekomst (25/11)
 • Lezing over foresight voor de 1st Korean Foresight Conference bij KAIST, Seoul (1/12)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor de KNAW (15/12)
 • Bij de UvA voor Future Planet Studies over foresight bij de overheid en bij bedrijven (10/11)

2013

 • Lezing over toekomst nanotechnologie voor CLD bij DSM (19/3)
 • Lezing over Topsectorenbeleid voor G32 (4/4)
 • Lezing voor Lionsclub Delft (25/4)
 • Presentatie en workshop voor TopTech Safety Seminar over scenario’s (21/5)
 • Lezing over toekomstonderzoek en ondernemerschap voor PhD-studenten Universiteit Antwerpen (31/5)
 • Gastcollege aan innovatiemanagement voor Hogeschool Leiden (24/1)
 • Gastcollege over innovatiemanagement voor TopTech (26/3)
 • Gastcollege over CIM voor WM0931TU (15/10)
 • Gastcollege over toekomstonderzoek bij Planet Studies van de UvA (12/11)

2012

 • Lezing over scenario’s voor KPN Mobiel (6/1) 
 • Lezing over toekomstonderzoek voor leerlingen 5VWO CLD bij DSM (24/1)
 • Lezing over crossovers voor topsector Creativiteit (15/2)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor studenten HBO Leeuwarden i.h.k.v. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (5/3)
 • Lezing voor Grafisch Lyceum Rotterdam over innovatie (2/4)
 • Lezing over toekomstscenario’s voor congres Infra Trends Next Gen Infra (24/5)
 • Faciliteren sessie over toekomstscenario’s voor congres Infra Trends Next Gen Infra (24/5)
 • Lezing over CIM voor T&DO (28/6)
 • Lezing over trends voor AkzoNobel Aesthetic Center (2/7)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor Nationale DenkTank (30/8)
 • Lezing over toekomstonderzoek voor AWVN (5/9)
 • Lezing over scenario’s voor inspectiediensten Sociale Zaken (2/10)
 • Lezing over toekomst voor Windunie (6/11) 
 • Gastcollege aan projectleiders STT over toekomstonderzoek (9/1)
 • Gastcollege over innovatiemanagement voor TopTech IT Governance (20/1)
 • Gastcollege over innovatie management voor Design Challenge (21/2)
 • Gastcollege over toekomstonderzoek en innovatie voor Nyenrode/Toptech MBA Strategy and Organisation module, MBA in Business &IT (13/3)
 • Gastcollege aan projectleiders STT over innovatiemanagement (14/3)
 • Gastcollege over toekomstonderzoek en innovatie voor Focus Conferences/Nyenrode (15/3) 
 • Gastcollege over trend-analyse voor IO (24/9)
 • Gastcollege over COM voor vak WM0931TU (1/10)
 • Gastcollege over toekomst voor UvA (12/11)

2011

 • Lezing over futurologie en innovatie voor studenten TU Eindhoven (7/2)
 • Lezing voor provincie Overijssel over toekomstverkenningen (9/2)
 • Lezing voor gemeente Westland over toekomstverkenningen (16/2) 
 • Lezing voor Civiele Techniek 2.0 over innovatie en trends (24/3)
 • Lezing voor FloraHolland over innovatie (2/5)
 • Lezing voor KIVI/NIRIA over innovatiemanagement (16/5)
 • Lezing bij Universiteit Utrecht (vakgroep Innovatiesystemen) over CIM (17/5)
 • Lezing voor EyeOn voor conferentie over de voedselsector (26/5) 
 • Lezing (key note) voor conferentie 65-jarig bestaan van Mensa (1/10)
 • Lezing voor Raad voor Rijksvastgoed (6/10)
 • Lezing voor de Planning Innovation Day van Eye-On over innovatiemanagement (10/11)
 • Lezing voor Exser over dienstinnovatie (30/11)
 • Gastcollege voor TopTech voor master IT Governance over innovatiemanagement (12/2)
 • Gastcollege op Christelijk Lyceum Delft voor 5VWO over toekomst en nanotechnologie (21/2)
 • Gastcollege voor SPM3430 over open innovatie (21/3)
 • Gastcollege voor Design Challenge over innovatiemanagement (28/3)
 • Gastcollege bij Nyenrode University in het kader van de collegereeks Toekomstverkenningen, scenario’s en trends (Nyenrode/Focus Conferences) (19/4)
 • Gastcollege over toekomstonderzoek en innovatiemanagement voor Nyenrode cursus MBA in Business IT (16/5)
 • Gastcollege voor Strategic Product Innovation, bachelor IO (21/9)
 • Gastcollege over toekomstonderzoek voor ROI (26/10)

2010

 • Presentatie over SenterNovem-project bij seminar IS (4/1)
 • Interview/lezing voor FLOSS (22/1)
 • Lezing voor Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Kennis & Strategie over toekomstverkenningen en scenario’s (2/2) 
 • Gastcollege over innovatiemanagement voor Design Challenge (8/2)
 • Lezing voor de pre-conference van De Veerstichting (23/4)
 • Lezing voor Technet (15/6)
 • Lezing voor ‘Prospekta’ in Antwerpen (27/8) 
 • Presentatie over tussenresultaten evaluatie WINN voor Deltares en Rijkswaterstaat (23/9) 
 • Lezing voor de gemeente Emmen over toekomstverkenningen (11/10)
 • Lezing voor gemeente Westland over toekomstverkenningen (29/10)
 • Lezing over toekomstverkenningen voor Jong Waternetwerk (17/11)
 • Gastcollege voor TopTech voor master IT Governance over innovatiemanagement (13/2)
 • Gastcollege over toekomstverkenningen voor het ROI (20/5)
 • Gastcollege over innovatiemanagement voor minor Health Innovation & Entrepreneurship (6/9)
 • Gastcolleges over innovatiemanagement voor Hogeschool Leiden (31/8, 7/9, 14/9)
 • Gastcollege over innovatiemanagement en toekomst voor SPM9627 (16/9)
 • Gastcollege over innovatiemanagement voor Design Challenge (28/9)
 • Gastcollege over toekomstverkenningen voor het ROI (2/11)
 • Gastcolleges bij Ministerie van Sociale Zaken

2009

 • Gastcollege Innovatiemanagement en IT voor TopTech 
 • Gastcollege Innovatiemanagement voor TopTech/TSM ‘MBA in de Bouw’ 
 • Lezing over toekomstonderzoek in Openbare Bibliotheek Dordrecht 
 • Gastcolleges Hogeschool Leiden 
 • Lezing rapport ‘Vele wegen leiden naar Rome’ bij Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het Interdepartementaal Strategen Netwerk 
 • Gastcollege ‘Toekomstonderzoek’ voor Academy van Ministerie van Sociale Zaken 
 • Lezing over Open Innovatie en visie voor de ‘Open Innovation Experience’op de Philips High-tech Campus 
 • Gastcollege RijksOpleidingsinstituut
 • Lezing over innovatiemanagement voor Deltares en Rijkswaterstaat

2008

 • Drie gastcolleges voor de Hogeschool Leiden
 • Gastcollege voor Hogeschool Rotterdam (6/11)
 • Gastcollege voor Rijks Opleidings Instituut (13/11)
 • Lezing voor Gemeente Amsterdam over werkplekken in de toekomst (11/2)
 • Lezing voor TopTech IT Governance over Innovatiemanagement (16/2)
 • Lezing voor bijeenkomst boekpresentatie ‘Regeren is vooruitzien’ (4/3)
 • Lezing voor TNO ICT over de toekomst van open innovatie (6/3)
 • Lezing op National Geografendag UvA (1/4)
 • Lezing voor Netwerk Toekomstverkenners (NTV) (11/4)
 • Lezing voor KNHS en NOC/NSF (15/4)
 • Lezing voor Groningse studentenvereniging Albertus Magnus (22/5) 
 • Lezing voor Design Initiatief (2/10)
 • Lezing over innovatiemanagement voor Yellowtail (23/10)

2007

 • Lezing voor de Jonge Democraten op 21 april 2007 in Utrecht
 • Lezing gemeente Oss 21/11
 • Lezing voor ConstructTable in Wolfheze (24 april 2007)
 • Lezing voor ‘Wenken voor later’ in Rotterdam in het kader van ‘Brieven aan de minster van VROM’ + brief aan de Minister geschreven (26 april 2007)
 • Lezing (co-referaat) WRR, 23/11
 • Lezing ‘Toekomst en oneindigheid’ voor StudiumGenerale 21/11
 • College voor ROI 5 november
 • Gastcollege UvA 28/11
 • Cursus Toekomstverkenningen leergang van de ROI in Garderen op 24 mei 2007
 • Gastcolleges  voor TopTech

2006

 • Paper met Ida Sabelis gepresenteerd op Cardiff-conferentie
 • Twee papers met Guus Berkhout gepresenteerd op Turku-conferentie
 • Paper gepresenteerd op conferentie in Sevilla
 • Gastcollege voor Unitech (16/11)
 • Gastcollege voor Rijks Opleidings Instituut
 • Gastdocent minor Innovatie Management Hogeschool Leiden
 • Presentatie voor Netwerk Toekomstverkenners
 • Presentatie voor EZ (6/12)