Publicaties

boekhoofdstukken
Boekhoofdstukken


Duin, P.A. van der (2016), Andere tijden. In: Scouting the future, edited by Jan Nekkers, Amsterdam: Uitgeverij Digitalis.
Duin, P.A. van der (2014), The Dutch innovation system: raising the lowland? In: Encyclopedia of technology and innovation management Vol.13, edited by V.K. Narayanan and Gina O’Connor, Chichester: Wiley, 2014 (updated version), Online ISBN: 9781118785317.
Duin, P.A. van der (2012), Inleiding. In: Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken, pp.1-13, geredigeerd door Patrick van der Duin, Assen: Uitgeverij Van Gorcum.

Duin, P.A. van der (2012), Trendanalyse. In: Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken, pp.41-60, geredigeerd door Patrick van der Duin, Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
Klooster, Susan van ‘t & P.A. van der Duin (2012), De toekomst gerecycled: een meta-analyse voor toekomstonderzoek. In: Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken, pp.219-225, geredigeerd door Patrick van der Duin, Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
Duin, P.A. van der & E. den Hartigh (2011), Keeping the balance: exploring the link of futures research with innovation and strategy processes, in: Foresight for dynamic organisations in unstable environments. A search for new frameworks, edited by S. Mendonça and B. Sapio, Routledge.

Duin, P.A. van der (2011), Innovation processes are not projects. In: Innopreneur. 101 Chronicles on how circumstance, preparation and brilliance advance innovation, pp.54-55, edited by Ton Langeler, New York: Channel V Books.
Duin, P.A. van der (2010), The Dutch innovation system: raising the lowland? In: Encyclopedia of technology and innovation management, edited by V.K. Narayanan and Gina O’Connor, Chichester: Wiley, 2010.
Bouwman, H., M. Zhengjia, P.A. van der Duin & S. Limonard (2008), Robustness of IPTV business models. In: Mobile service innovation and business models, edited by H. Bouwman, H, de Vos & T. Haaker, Berlin Heidelberg: Springer.

Graaf, R., E. den Ouden & P.A. van der Duin (2007), Een vogelvlucht langs 50 nederinnovaties uit de 21e eeuw (A bird’s-eye view on fifty Dutch innovations). In: Goed nieuws uit Nederland. Vijftig inspirerende innovaties (Good news from the Netherlands. Fifty inspiring innovations), Patrick van der Duin, Elke den Ouden, Rob de Graaf, Bert van Haastrecht, Marlies de Koning & Ton Langeler (red.), Delft: PDMA-NL.
Duin, P.A. van der & E. den Hartigh (2007), Managing the future, in: Knowing tomorrow? How science deals with the future, edited by Patrick van der Duin, Delft: Eburon.
Duin, P.A. van der (2007), Futures research and science: summary and afterthoughts, in: Knowing tomorrow? How science deals with the future, edited by Patrick van der Duin, Delft: Eburon.

Patrick van der Duin (2007), Futures research and science: introduction, in: Knowing tomorrow? How science deals with the future, edited by Patrick van der Duin, Delft: Eburon
Patrick van der Duin (2007), Innovating for the future: a cyclic perspective, in: The conceptual approach of understanding. A commemoration for A.J. Berkhout, J.T. Fokkema, D. Hartmann, A. Mehlkopf & D.J. Verschuur (ed.), Delft
Duin, P.A. van der, D. Hartmann & R. Ortt (2006), Innoveren in nieuwe tijden (Innovation in new times). In: Open stellingen. Essays over Open innovatie (Open propositions. Essays on Open innovation). Den Haag: AWT.

Duin, P.A. van der (2006), Jan Schoonenboom: een realistische toekomstonderzoeker (Jan Schoonenboom: a realistic futures researcher) in: Laten we wel wezen… (Let’s be fair…), W.Asbeek Brusse, W.B.H.J. van de Donk & J.C.I. de Pree (ed.), Den Haag: WRR.
Duin, P.A. van der, J.R. Ortt, L. Hartmann & A.J. Berkhout (2005), Innovation in context. From R&D management to innovation in networks, pp.227-247. In: Managing Technology and Innovation: An Introduction, R. Verburg, J.R. Ortt & W. Dicken. London/New York: Routledge.
Duin, P.A. van der (2004), Innovating for the future, pp.70-82, in: Thinking creatively in turbulent times, edited by H.F. Didsbury Jr., Bethesda: World Future Society.

Duin, P.A. van der & W.A.G.A. Bouwman (2004), Massamedia, informatie en communicatie. (Massmedia, information, and communication), pp.97-106. In: Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces. (Twenty-five years later. The future study of the WRR from 1977 as a learning process). Duin, P.A. van der, C.A. Hazeu, P. Rademaker & I.J Schoonenboom (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press.
Duin, P.A. van der & C.A. Hazeu (2004), De toekomst in het licht van nu. (The future in present daylight). In: Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces. (Twenty-five years later. The future study of the WRR from 1977 as a learning process), pp.193-202. Duin, P.A. van der, C.A. Hazeu, P. Rademaker & I.J Schoonenboom (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press.