Menu Sluiten

Bestuurlijke activiteiten

 • Lid wetenschappelijke reviewgroep PBL ‘Ruimtelijke Verkenning 2022 ‘Nederland later’ (2022)
 • Lid NWO-commissie evaluatie voorstellen wetenschapscommunicatie (2022)
 • Adviseur project TNO-scenario’s over verdienvermogen (lid van het support team) (2021-2022)
 • Voorzitter ‘Netwerk Toekomstverkenningen’ (2017-2022)
 • Lid adviesgroep ‘Technologie-agenda’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid, 2021
 • Lid jury Deltapremie 2021
 • Lid NWO-evaluatiecommissie van het SIA (2020) 
 • Lid NWO-commissie evaluatie voorstellen wetenschapscommunicatie (2020) 
 • Lid jury Deltapremie 2019
 • Lid werkveldcommissie opleiding Industrial Design/Industrieel Product Ontwerpen van de Haagse Hogeschool (22017-2022)
 • Peer-reviewer evaluatie lectoraat Business Service Innovation van Fontys (2019)
 • Lid werkveldcommissie master ‘Philosophy of Science, Technology and Society’, Universiteit Twente (2018-2019)   
 • Lid adviesgroep project ‘Scenario’s voor binnensteden’ van Platform 31 (2018)
 • Voorzitter en lid editorial board ‘Studium Generale’ van Delft University of Technology (2013-2016)
 • Lid expertgroep ‘Innovatie in de zorg’ van Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) 2014-2019
 • Lid expertgroep project ‘Horizonscan’ van STT (2012-2014)
 • Co-founder and member board Dutch Future Society (2013-2014)
 • Reviewer voor Europese Commissie FP7-Eco innovation, 2010
 • Lid wetenschappelijke klankbordgroep ‘Deltamodel scenario’s’, Deltares en RWS, 2010
 • Lid begeleidingscommissie project ‘Megatrends in terrorisme en radicalisering’ van het WODC, ministerie van Justitie, 2009
 • Member board MagTech Consortium (2006 – 2009)
 • Member program-committee Dutch chapter of the Product Development & Management Association (PDMA) (2005-2008)
 • Lid redactie www.toekomstverkenningen.nl (2004-2006)
 • Voorzitter begeleidingscommissie  project ‘Monitormechanisme’ voor het ministerie van Justitie, 2007