Home|Onderzoek|Onderwijs|Publicaties|Blog|Links|Contact
Publicaties
Nederlandstalige boeken

1.      Duin, P.A. van der, C.A. Hazeu, P. Rademaker & I.J Schoonenboom (ed.) (2004). Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces.  Amsterdam: Amsterdam University Press

2.      Duin, P.A. & J.M. Stavleu (2006). De toekomst in een notendop. Amsterdam: Bert Bakker

3.      Duin, Patrick van der (2007). Tegen de geschiedenis. Pleidooi voor een toekomstgerichte samenleving, Delft: Eburon Academic Publishers

4.      Duin, Patrick van der, Elke den Ouden, Rob de Graaf, Bert van Haastrecht, Marlies de Koning & Ton Langeler (ed.) (2007). Goed nieuws uit Nederland. Vijftig inspirerende innovaties, Delft: PDMA-NL

5.      Duin, P.A. van der, R. van Oirschot, H. Kotey & E. Vreeling (2008). Regeren is vooruitzien. Een exploratief onderzoek naar het gebruik van toekomstverkenningen in strategie- en beleidsprocessen, Amstelveen: Lenthe Publishers

6.      Duin, P.A. van der, R, de Graaf & T. Langeler (2009), Innovatie uit de polder? Hoe Nederland kan vernieuwen, Amsterdam: Uitgeverij Business Contact, April 2009

7.  Duin, P.A. van der (red.) (2012). Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken. Assen: Uitgeverij Van Gorcum

 

The urgent drives out the necessary - Henry Kissinger